Hoe een hotmelt nozzle vervangen?

Het vervangen van een hotmelt nozzle moet altijd gebeuren als de lijmkop warm is en het systeem drukloos.

Een warme hotmelt lijmkop

Een koude lijmkop zit vaak verkleeft waardoor componenten makkelijke beschadigen als deze losgedraaid worden. Hoewel men veiligheidsmaatregelen moet treffen zoals het dragen van warmteveilige handschoenen, verdient het de aanbeveling een hotmelt kop te demonteren in warme toestand.

Drukloos systeem

Een hotmelt systeem werkt meestal onder een hoge druk, door de aanwezige plunjerpomp zit er doorgaans een vermenigvuldingsfactor tussen de luchtdruk aan de ingang, die vaak wordt afgelezen, en de uitgaande lijmdruk. Standaard lijmdrukken zijn doordoor al snel 15-30 BAR! Het is daarom belangrijk om een lijmsysteem volledig drukloos te maken, door de pompdruk naar 0 te reduceren. Hou rekening met eventuele restdruk in het hotmeltsysteem. Voor de zekerheid is het het beste om de lijmkop een keer manueel te bedienen. Vaak gaat dit met het ventiel.